Firma Projektowo Usługowo Badawcza

E K O W I Z J E R
Zbigniew WALASZCZYK

Zapraszamy do współpracy.  Działamy w Ochronie Środowiska już ponad 15 lat.

Usługi

Nasza podstawowa praca to:

1. Akredytowane pobieranie próbek środowiskowych

obraz

z pomiarami In-situ (min. temperatury, przewodności elektrycznej właściwej,  pH, stężenia chloru wolnego i ogólnego).

2. Zatwierdzone (poprzedzone odbytym szkoleniem w PPIS) przez Inspektora Sanitarnego pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi3. Wykonywanie (we współpracy z Akredytowanym Laboratorium) badań próbek odpadów budowlanych na obecność włókien azbestu.

4. Przeprowadzanie szkoleń praktycznych z zakresu pobierania próbek środowiskowych bezpośrednio u Klienta.

5. Organizowanie porównań międzylaboratoryjnych/ badań biegłości w zakresie m.in.: pobierania próbek wody, ścieków, gleby, osadów.

6. Modernizacja i kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków zarówno przemysłowych, jak i komunalnych, w tym:

7. Wykonywanie opracowań:
8. Przeprowadzania audytów środowiskowych.

Nie wahamy się jednak podejmować innych prac, ponieważ współpracujemy z najlepszymi fachowcami. Dlatego zawsze prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań aby pomóc.

Aktualności

29.08.2012
 Oferujemy wykonanie badań próbek odpadów na obecność włókien Azbestu.
14.03.2011
 

<< <  Strona 2 z 2